Един римлянин дал на своя съсед пари в заем за определен срок.
Когато дошло време да ги връща, съседът отказал и римлянинът го дал под съд.
Пред съда обаче съседът се заклел, че бил върнал парите и спечелил делото.
Римлянинът излязъл от съда съкрушен,
спрял се на стълбата пред статуята на Темида и се загледал с огорчение в нея.
Минал негов познат и го попитал:
– Какво си се загледал в тая статуя?
– Едва днес разбрах защо Темида стои пред съдилището, а не в залата.
– Защо?
– Защото я е срам да влезе вътре!