БОГИНЯТА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Един римлянин дал на своя съсед пари в заем за определен срок. Когато дошло време да ги връща, съседът отказал и римлянинът го дал под съд. Пред съда обаче съседът се заклел, че бил върнал парите и спечелил делото. Римлянинът излязъл от съда съкрушен, спрял се на стълбата пред статуята на Темида и се загледал […]

ПРЕД ЗАКОНА

Франц Кафка Пред закона стои пазач. При този пазач идва човек от село и моли да влезе в закона. Но пазачът казва, че сега не може да го пусне. Човекът размисля и после пита дали по-късно ще му разрешат да влезе.– Възможно е – казва пазачът, – но сега не!Понеже вратата на закона както винаги […]